Home
Achtergrond
 
ENC Energy
Nieuws
Contact
Links
Vacatures
ENC Industry
ENC Industry
Achtergrond
De gelimiteerde beschikbaarheid van fossiele brandstoffen, de uitstoot van broeikasgassen tijdens de verbranding van fossiele brandstoffen en onze afhankelijkheid van andere landen als toeleverancier van fossiele brandstoffen... voldoende argumenten om ons te richten op duurzame en hernieuwbare energiebronnen.

Water-, wind- en zonne-energie zijn bekende duurzame energiebronnen, welke echter op dit moment door de benodigde investeringen nauwelijks commercieel geëxploiteerd kunnen worden. Bio-energie is een hernieuwbare energiebron die wel succesvol commercieel geëxploiteerd wordt.

Bio-energie zal zeker de komende decennia wereldwijd én in Nederland de belangrijkste hernieuwbare energiebron zijn. Niet alleen om elektriciteit en warmte op te wekken, maar ook om bio-ethanol te produceren. Bio-ethanol is een milieuvriendelijke benzinevervanger, waarvan nu al 2% wordt toegevoegd aan benzine. In de nabije toekomst zal 5 tot 12 procent benzine door bio-ethanol vervangen worden.

De productie van bio-energie, zowel bio-ethanol als elektriciteit en warmte, op basis van anaërobe vergisting is een CO2-neutraal proces. De benodigde biomassa kan geteeld worden, waardoor land- en akkerbouwers nieuwe gewassen en afzetgebieden kunnen ontwikkelen. Maar ook reststromen en afvalstromen uit bijvoorbeeld de voedingsindustrie, fruitteelt, land- en akkerbouw en bosbouw kunnen als biobrandstof gebruikt worden.

ENC Energy maakt gebruik van bewezen technologieën en equipment bij het realiseren van bio-energie projecten en werkt hierbij samen met gerenommeerde internationale partners. ENC Energy richt zich op compacte decentrale (lokale) bio-energie installaties, met een elektrisch vermogen vanaf ca. 700 kWe.

Naast installaties voor de productie van bio-gas en, via een gasmotor/ gasturbine-generator unit (WKK), elektriciteit en proceswarmte, promoten wij een nog optimaler gebruik van biomassa: de gecombineerde bio-energie installaties. In deze installaties wordt tegelijkertijd bio-ethanol, elektriciteit en warmte geproduceerd. Door de integratie zijn de interne verliezen klein, wat resulteert in een maximale efficiency van de energieomzetting.

Op de volgende pagina’s treft u meer informatie aan over de bio-energie activiteiten van ENC Energy.