Bio-energie
Nederlandse en Europese
doelstellingen voor Bio-energie

Van bio-massa naar bio-energie
Biologische aërobe en
anaërobe omzetting

De brandstof (input)
Bio-ethanol
Bio-gas
Warmte en kracht
ENC Energy
Nieuws
Contact
Links
Vacatures
ENC Industry
ENC Industry
Van bio-massa naar bio-energie
Er zijn zes manieren om energie te winnen uit biomassa:
  • Verbranding. Daarbij komt warmte vrij die kan worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit en/of warmte.
  • Vergassing. Biomassa wordt gedeeltelijk verbrand, zodat een brandbaar gasmengsel ontstaat. Dit mengsel wordt, na reiniging, toegepast als brandstof voor opwekking van elektriciteit en/of warmte.
  • Pyrolyse. Onder afsluiting van lucht wordt biomassa zo sterk verhit, dat de bestanddelen als het ware uit elkaar vallen. Hierdoor ontstaat kool of olie en komen brandbare gassen vrij. Deze producten worden gebruikt voor opwekking van elektriciteit en/of warmte.
  • 'Hydro-thermal upgrading'. Onder afsluiting van lucht en onder hoge druk en temperatuur, wordt biomassa omgezet in olie, water en gassen. De olie kan worden gebruikt in kolengestookte elektriciteitscentrales en kan, na verlaging van het zuurstofgehalte, worden gebruikt als transportbrandstof of voor de productie van kunststoffen.
  • Biologische omzetting, waarbij micro-organismen (gisten, bacteriën) onder afwezigheid van zuurstof biomassa omzetten in water, biogas en een residu. Biogas is een brandbaar mengsel van methaan en kooldioxide dat na reiniging kan worden gebruikt voor turbines of ketels, eventueel bijgemengd in aardgas. Dit proces zonder zuurstof wordt ook vergisting genoemd. Micro-organismen kunnen ook worden ingezet in aanwezigheid van zuurstof. Dit proces wordt composteren genoemd. Er ontstaat compost dat als bodemverbeteraar gebruikt wordt. Voor energieopwekking is composteren niet interessant.
  • Extractie. Via mechanische bewerking, zoals persen, wordt biomassa omgezet in brandstof. Een voorbeeld is het persen van olie uit koolzaad dat kan dienen als biodiesel.