Bio-energie
Nederlandse en Europese
doelstellingen voor Bio-energie

Van bio-massa naar bio-energie
Biologische aërobe en
anaërobe omzetting

De brandstof (input)
Bio-ethanol
Bio-gas
Warmte en kracht
ENC Energy
Nieuws
Contact
Links
Vacatures
ENC Industry
ENC Industry
Biologische aërobe en anaërobe omzetting
Binnen de biologische omzetting van biomassa in energie, maar ook bijvoorbeeld bij de reiniging van afvalwater, kennen we een tweetal benaderingen.

Aërobe omzetting:
Zuurstof afhankelijke bacteriën zetten de biomassa (of b.v. de verontreiniging) om in afbraak producten. Aërobe bacteriën kunnen alleen stoffen omzetten wanneer er voldoende zuurstof aanwezig is. Zij hebben zuurstof nodig voor elke chemisch reactie die ze uitvoeren. De producten waar deze bacteriën biomassa en verontreinigingen in omzetten zijn vaak koolstofdioxide en water. De aërobe omzetting kent, afhankelijk van de om te zetten biomassa, een beperkte tot forse geur-emissie.

Anaërobe omzetting:
Hierbij wordt biomassa omgezet met behulp van bacteriën die niet van zuurstof afhankelijk. Anaërobe bacteriën kunnen alleen biomassa (en b.v. verontreinigingen) omzetten wanneer het zuurstofniveau laag is, omdat zij andere stoffen gebruiken bij chemische omzettingen. Anaërobe bacteriën ontwikkelen niet alleen koolstofdioxide en water bij de chemische omzetting, maar ook methaangas. Dit methaangas kan gebruikt worden als brandstof voor de apparaten die bij dit proces betrokken zijn. De anaërobe omzetting van een stof vraagt om meer stappen dan de aërobe omzetting. Door het gesloten en zuurstofarme proces is de geur-emissie minimaal.