Bio-energie
Nederlandse en Europese
doelstellingen voor Bio-energie

Van bio-massa naar bio-energie
Biologische aërobe en
anaërobe omzetting

De brandstof (input)
Bio-ethanol
Bio-gas
Warmte en kracht
ENC Energy
Nieuws
Contact
Links
Vacatures
ENC Industry
ENC Industry

De “brandstoffen” (input)

Bio-ethanol productie
Voor een optimale productie van bio-ethanol wordt gebruikt gemaakt van de bio-brandstoffen: mais, graan en suikerbieten. Dit zijn dus geteelde gewassen, een interessant aspect voor de landbouwers.

Op termijn zullen we ook ligno cellulose bio-brandstoffen gebruiken voor de productie van bio-ethanol.

In Nederland kijken we momenteel vooral naar de inzet van tarwe. Naast deze “schone” bio-brandstoffen kunnen “schone” rest/afval stromen toegevoegd worden. Hierbij kunt u o.a. denken aan fruit, groente, levensmiddelen (pasta’s, koek, brood).

Bio-gas productie

Voor de productie van bio-gas (en dus warmte/kracht) zal de reststroom van de bio-ethanol productie gebruikt worden, welke aangevuld wordt met een veelheid aan biomassa rest/afval stromen. Onderstaand enkele voorbeelden van bruikbare afval en rest biomassa’s.

Sector Afvalstof
Alle (Zuiverings)Slib met zeer weinig zware metalen
Aardappel Schilresten en pulp, slechte aardappelen
Brouwerij Kiezelguhr, gist
Brood & banket Glycerine, plantaardig organisch afval
Chocolade Vet, notenpellen
Deegwaren Slib van zetmeel en deegwarenbereiding, gistafval, voedingsmiddelen ongeschikt voor consumptie
Distributie Alle voedingsmiddelen ongeschikt voor consumptie
Gistproductie Vinasse
Groenteverw. Alle niet vervuild organisch afval
Maaltijdbereiding Slib van vetvang, plantaardig afval
Havenact. Alle groente- en fruitafval
Horeca Keukenafval
Huishouden Keukenafval, GF- afval
IJsbereiding Slib van vetopvang
Land- en tuinbouw Productieafval
Mouterijsector Gerstekorrels, productieafval
Olie en vet Bleekaarde, slib van vetvang, bezinkselslib, tankresidu, soapstock
Slachterij Maag- en darminhoud, slib uit vetvangers en flotatie, slachtafval
Suikerproductie Melasse, schuimaarde, suikerwater
Groenteveiling Alle organisch afval
Veeteelt Mest, dikke fractie van mest
Verzorging Zuiver keukenafval, incontinentieafval
Vlees- en visverwerking Worstenvellen, frituurolie, visolie
Zetmeel Filteraarde

Bij de productie van bio-gas kunnen droge agro reststromen (stro, stengels, kaft), z.g.n. lignocellulose materialen, in zekere mate bijgemengd worden.