Bio-energie
Nederlandse en Europese
doelstellingen voor Bio-energie

Van bio-massa naar bio-energie
Biologische aërobe en
anaërobe omzetting

De brandstof (input)
Bio-ethanol
Bio-gas
Warmte en kracht
ENC Energy
Nieuws
Contact
Links
Vacatures
ENC Industry
ENC Industry
Bio-ethanol
De komende jaren zal bio-ethanol een steeds nadrukkelijker rol gaan spelen binnen de strategie voor voertuigbrandstoffen.

Overheidsmaatregelen zorgen nu al voor een sterk verhoogde vraag naar bio-ethanol vanuit de brandstoffenbranche. Naar verwachting zal Nederland volgen in het aanpassen van de accijns op bio-ethanol, zoals men dit al gedaan heeft met de accijns op bio-diesel. Een en ander analoog aan de ontwikkelingen in landen om ons heen. Bio-ethanol kan op verschillende manieren worden ingezet als brandstof. Het kan op de eerste plaats direct worden bijgemengd met benzine of samen met o.a. isobutyleen worden omgezet in ETBE. ETBE heeft het voordeel dat het via pijplijnen kan worden getransporteerd, in tegenstelling tot ethanol. Het bijmengen kan op de raffinagelocatie plaatsvinden. Dit is mogelijk tot een bepaalde mengverhouding. Daarboven veranderen de eigenschappen van het mengsel dusdanig dat het niet meer voldoet aan de Europese brandstofrichtlijnen. Percentages hoger dan 10 % zijn alleen mogelijk na aanpassing van de huidige standaard verbrandingsmotoren. Daarnaast bestaan er ook zgn flexmotoren die geschikt zijn voor benzine, pure bio-ethanol en andere biomotorbrandstoffen, maar deze zijn veel minder gebruikelijk.

In verschillende Europese landen wordt op kleine schaal geëxperimenteerd met het bijmengen van ethanol in benzine, zoals in Spanje, Frankrijk en Zweden. Saab levert in Zweden uitvoeringen die op E85 (85% bio-ethanol) rijden. Wereldwijd zijn Brazilië (suikerriet als basis) en de USA (maïs als basis) de grootste producenten en gebruikers van bio-ethanol.