Bio-energie
Nederlandse en Europese
doelstellingen voor Bio-energie

Van bio-massa naar bio-energie
Biologische aërobe en
anaërobe omzetting

De brandstof (input)
Bio-ethanol
Bio-gas
Warmte en kracht
ENC Energy
Nieuws
Contact
Links
Vacatures
ENC Industry
ENC Industry

Warmte & kracht
Bio-gas kunnen we omzetten in warmte, in kracht (elektriciteit) of in warmte EN kracht (co-generation, WKK <warmte-kracht-koppeling> of CHP <combined heat-power>).

Door zowel warmte als kracht op te wekken, en beide producten te kapitaliseren, halen we het hoogste rendement uit een bio-energy installatie.

Dit kan met eenvoudige gasmotoren, doch ook met speciale gasmotoren en met gasturbines, gekoppeld aan een generator.

ENC Energy maakt veelal gebruik van speciale gasmotoren, welke een zeer hoge koelwater temperatuur hebben, tot ongeveer 110 °C. Samen met de terugwinning van warmte uit de uitlaatgassen van de gasmotoren genereren we op deze wijze een maximale hoeveelheid proceswarmte. Deze warmte kan in industriële processen gebruikt worden, maar ook in blok- of stadsverwarming, verwarming van kassen en b.v. als energie voor koel- en vrieshuizen.

De elektrische energie, opgewekt door de aan de gasmotor gekoppelde generator (een zeer grote dynamo), is eenvoudig aan het openbare net te leveren.