Handel / Trade
ENC Energy
Nieuws
Contact
Links
Vacatures
ENC Industry
ENC Industry
Handel/Trade
Door het snel toenemende aantal bio-energie installaties in Europa is er bij de exploitanten van deze installaties behoefte aan gespecialiseerde ondersteuning bij de inkoop van grondstoffen en de verkoop van producten en reststromen.

ENC Energy kan adviserend werken, maar wij kunnen ook de realisatie van het gehele inkoop en/of verkoop traject voor onze rekening nemen.

Vervolgens kunnen wij de in- en verkoop activiteiten voor de duur van het project namens de exploitant co-ordineren.

Daarnaast treed ENC Energy als onafhankelijke intermediair en handelspartner op, waarbij wij voor eigen rekening en risico werken.

De producten waarmee wij actief werken zijn:
• bio-ethanol
• bio-gas
• elektriciteit
• warmte
• CO2
• mineralen

digistaat
• emissie rechten

Voor onze opdrachtgevers resulteren onze handel/trade diensten in een duidelijk exploitatie budget voor de duur van de exploitatie.

Waarbij de 1-loket benadering organisatorisch sterk vereenvoudigend werkt.