De visie van ENC Energy
Integrale benadering
De 'producten' (output)
Systeem voorbeelden
Exploitatie
Vestigingsplaats
ENC Energy
Nieuws
Contact
Links
Vacatures
ENC Industry
ENC Industry
De visie van ENC Energy
Ons uitgangspunt is dat een biomassa energie installatie commercieel moet opereren en zonder afhankelijkheid van subsidiestromen een positief rendement moet genereren. Dit is alleen te bereiken met een doordacht en beproeft concept, gebruikmakende van technieken welke zich bewezen hebben.

Daarnaast hanteren we de volgende eisen:
• hoge efficiency in de omzetting van biomassa naar energie
• gebruik maken van biomassa rest- en afvalstromen (hergebruik)
• een minimale belasting van het milieu (uitstoot, afval)

Op basis van deze programmapunten heeft ENC Energy gekozen voor de biologische omzetting van biomassa naar energie.

ENC Energy ontwikkelt Bio-energie-projecten, van haalbaarheidsstudie tot businessplan en financiering.

Locatie-keuze, de beschikbaarheid van bio-brandstoffen/-reststoffen, totale CO2 emissie-reductie en de kapitalisatie van de producten (bv eco-kunstmest, bio-gas, bio-ethanol, elektriciteit, warmte) zijn directe aandachtspunten binnen onze integrale ketenbenadering.

Binnen de realisatie van Bio-energie-projecten is ENC Energy vervolgens verantwoordelijk voor systeem ontwerp, basis engineering, detail engineering, constructie, oplevering en, indien gewenst, onderhoud.