De visie van ENC Energy
Integrale benadering
De 'producten' (output)
Systeem voorbeelden
Exploitatie
Vestigingsplaats
ENC Energy
Nieuws
Contact
Links
Vacatures
ENC Industry
ENC Industry
Integrale benadering
Om een zo optimaal mogelijke exploitatie van een bio-energie installatie te realiseren, is het belangrijk om alle producten van het proces te kapitaliseren. Dat kan door ze (gedeeltelijk) zelf te gebruiken in het proces, bijvoorbeeld warmte en elektriciteit, en het overschot te verkopen.

Ook de reststromen, zoals mineralen, kunnen zonder beperking toegepast worden als ecologische (en niet dierlijke) meststof in landbouw/akkerbouw/kassenbouw, als mineraalrijke bodemverbeteraar of als toevoeging in compost/teelaarde.
Door hoogwaardige terugwinningstechnologie kunnen diverse mineralen uit de reststroom gewonnen worden. Deze mineralen kunnen als grondstof voor o.a. de chemische industrie dienen.

Daarnaast kan de exploitatie van een bio-energie installatie positief beïnvloed worden door het combineren van een tweetal productie processen, de productie van bio-ethanol en de productie van bio-gas (zgn. co-productie)

Ook in bestaande productie processen kan soms een bio-energie installatie ingepast worden. Gebruik makende van de proces afval stromen wordt dan bio-ethanol en/of bio-gas opgewekt.

De warmte en elektriciteit welke uit de bio-gas geproduceerd worden, zijn veelal weer (voor een deel) toepasbaar in het eigenlijke productieproces. Terwijl overschotten aan warmte, elektriciteit etc. verkocht worden.

Deze aanpassing van een bestaande fabriek, bijvoorbeeld een brouwerij, mouterij of aardappelverwerker, resulteert in minder afvalstromen en een lagere energie inkoop. Waardoor de exploitatie van het bedrijf positief beïnvloed wordt.