De visie van ENC Energy
Integrale benadering
De 'producten' (output)
Systeem voorbeelden
Exploitatie
Vestigingsplaats
ENC Energy
Nieuws
Contact
Links
Vacatures
ENC Industry
ENC Industry
Systeem voorbeelden
ENC Energy werkt, samen met partners, toeleveranciers en opdrachtgevers, continue aan efficiency verbetering van concepten, systemen en toegepaste technologieën.
Dit met oog voor de optimale benutting van alle aanwezige componenten van de energiegewassen/biomassa gedurende de levensloop van de biomassa, rekening houdende met de toegevoegde waarde per fase van de levensloop.
Maar ook kijkende naar het minimaliseren van logistieke (opslag, transport) bewegingen en gebruik makende van de voordelen van integratie van processen.
Naast geteelde energiegewassen, zoals tarwe, maïs, aardappelen en suikerbieten, maken we meer en meer gebruik van coproductie stromen uit o.a. voedingsindustrie.
Ook rest/afval stromen uit de voedingsketen (bedorven, “over datum”, afgekeurd etc) kunnen veelal omgezet worden in bio-brandstof en/of bio-energie.

I. Gecombineerde productie van bio-brandstof (ethanol) en
bio-energie (warmte en kracht)
Door slimme integratie en optimalisatie van verschillende processen is dit concept de basis van onze bio-energy benadering.
In-line volcontinue productie zonder tussenopslag van DDGS en Digestaat.
Oplossing van de DDGS problematiek bij bestaande (b.v. brouwerijen, ethanol) en nieuwe ethanol productie installaties.
Verlaging van de bio-ethanol kostprijs, kapitalisatie van alle
co-producten.
Modulaire benadering, te combineren met bestaande bio-ethanol installaties.

Klik voor vergroten

II. Productie van bio-brandstof (ethanol en bio-gas) met bio-energie (warmte en kracht) opwekking via verbranding van digestaat
Uitbreiding van het basis concept met een boiler/stoomturbine/generator voor opwekking van warmte en kracht via de verbranding van de digestaat.
De digestaat is op basis van korte cyclus biomassa (seizoen product) en dus hernieuwbaar/duurzaam.
Door deze benadering is het bio-gas, als goed transporteerbare bio-brandstof, aan derden te verkopen.
Tegelijkertijd wordt de digestaat afzetproblematiek opgelost.
Modulaire benadering, veelal mogelijk te combineren met bestaande bio-ethanol en/of bio-gas installaties.

Klik voor vergroten

III. Productie van bio-brandstof (ethanol) en bio-energie (elektriciteit)
Wanneer de productie doelstelling elektriciteit plus bio-ethanol is, dan is dit concept een uiterst effectieve en efficiënte benadering.

Klik voor vergroten

IV. De geïntegreerde productie van bio-brandstof (ethanol, bio-gas, bio-diesel), bio-energie (warmte, kracht) en ALGEN.
Een zeer innovatief concept, waarbij de logistieke bewegingen geminimaliseerd worden, doordat de geproduceerde CO2 en N,P,K mineralen als voeding voor de algen dienen. Ook een deel van de, door digestaat verbranding opgewekte, warmte en kracht wordt gebruikt voor de algen productie.
Bio-gas, bio-ethanol en bio-diesel zijn de transporteerbare brandstoffen welke dit concept produceert.
Het co-product van de bio-diesel productie, vezels, heeft mogelijk toepassingen in b.v. de papierindustrie. De vezels kunnen deels toegevoerd worden aan de bio-gas reactor en het restant kan toegevoerd worden aan de verbrandingsunit.
Modulaire benadering, veelal mogelijk te combineren met bestaande bio-ethanol installaties.

Klik voor vergroten

V Ligno-cellulose omzetting in bio-ethanol
Bij de bovenstaande systemen wordt uitgegaan van de bewezen technologie om bio-ethanol te produceren op basis van tarwe, maïs, aardappelen, suikerbieten en/of reststromen van fruitverwerking, levensmiddelenindustrie etc..
Het gebruik van primaire producten uit de menselijke en dierlijke voedingsketen voor de productie van bio-brandstoffen en bio-energie drukt zwaar op de beschikbaarheid (en dus prijsvorming).
Bij het telen en verwerken van deze producten komen forse ligno-cellulose reststromen (bv stro) vrij. Bio-massa welke nog een grote “ethanol” potentie in zich heeft m.b.t. de aanwezige suikers.
Daarnaast zijn verschillende ligno-cellulose energiegewassen bekent, welke zonder (of met zeer weinig) zorg/aandacht, bemesting, bestrijdingsmiddelen en water geteeld kunnen worden. Kort cycli seizoen gewassen (snelle reactie op vraag) met een optimale CO2 balans.

We hebben dus een noodzaak en een plicht om commercieel toepasbare technologieën te ontwikkelen voor de omzetting van ligno-cellulose biomassa in ethanol.
ENC Energy is heel direct bij concept en technologie ontwikkeling betrokken, evenals bij de omzetting naar commerciële productielijnen, waarvan we het eerste project binnen 3 jaar verwachten te realiseren.

De betreffende technologie kan als een module naast, of in plaats van, traditionele bio-ethanol installaties geplaatst worden.