De visie van ENC Energy
Integrale benadering
De 'producten' (output)
Systeem voorbeelden
Exploitatie
Vestigingsplaats
ENC Energy
Nieuws
Contact
Links
Vacatures
ENC Industry
ENC Industry
Vestigingsplaats
Een succesvolle exploitatie van een bio-energie installatie start bij de keuze van de vestigingsplaats.Een geschikte vestigingsplaats is afhankelijk van een groot aantal factoren, waaronder:
 • beschikbaarheid locatie i.c.m. bestemmingsplan
 • te volgen procedures en verkrijgbaarheid benodigde vergunningen
 • beschikbaarheid bio-massa & logistiek
 • logistieke bereikbaarheid
 • afzet/verkoop mogelijkheid van warmte
 • afzet/verkoop mogelijkheden van elektriciteit
 • afzet/verkoop mogelijkheden van CO2
 • afzet/verkoop mogelijkheden van bio-ethanol
 • afzet/verkoop mogelijkheden bio-gas
 • afzet/verkoop mogelijkheden NPK voedingsstoffen (natuurlijke “kunstmest”)
 • afzet/verkoop mogelijkheden bio-restmassa
 • mogelijkheden tot samenwerking met lokale toeleveranciers en/of afnemers