Energiebronnen
Noodzaak voor niet
fossiele energiebronnen

Duurzame / Renewable energiebronnen
Duurzame / hernieuwbare bio-energie
Hernieuwbare energie
Bio-brandstof
Bio-afvalstromen
ENC Energy
Nieuws
Contact
Links
Vacatures
ENC Industry
ENC Industry
Duurzame / Renewable energiebronnen
Naast de “vuile” fossiele brandstoffen en atoomenergie, wordt er wereldwijd ook op redelijk niveau “schone”energie opgewekt.

Hierbij kunt u denken aan o.a.:

  • waterkracht (door waterdruk aangedreven turbines welke elektriciteit opwekken)
  • zonnewarmte (voor het verwarmen/verhitten van vloeistof, ook te gebruiken voor koelen)
  • zonne-energie (via fotovoltaische cellen elektriciteit opwekken)
  • aardwarmte (koelen/opwarmen door gebruik te maken van de in de aardkost opgeslagen warmte)
  • windenergie (door windkracht aangedreven generatoren welke elektriciteit opwekken)
  • golven en getijden-energie (gebruik maken van energie in golfbewegingen van de zee; gebruik maken van het hoogteverschil tussen eb en vloed)