Energiebronnen
Noodzaak voor niet
fossiele energiebronnen

Duurzame / Renewable energiebronnen
Duurzame / hernieuwbare bio-energie
Hernieuwbare energie
Bio-brandstof
Bio-afvalstromen
ENC Energy
Nieuws
Contact
Links
Vacatures
ENC Industry
ENC Industry

Wat is duurzame en wat is
hernieuwbare bio-energie?

Duurzame energie maakt gebruik van onuitputtelijke en schone energiebronnen, zoals de wind en de zon. Hernieuwbare energie maakt gebruik van snel vervangbare en milieu neutrale energiebronnen, zoals maïs en tarwe, en/of afval- en reststromen.Bio-energie wordt gerekend tot een van de vormen van hernieuwbare energie. Bio-energie wordt soms ook als duurzaam omschreven. Onder het begrip "duurzaam" wordt echter niet door iedereen hetzelfde verstaan. Over het algemeen wordt bio-energie als "duurzaam" beschouwd als aan een aantal voorwaarden is voldaan:

  • bij de opwekking van bio-energie mag in de gehele energievoorzieningketen geen sprake zijn van schadelijke milieu-effecten;
  • er mag geen sprake zijn van uitputting van natuurlijke grondstoffen: de hoeveelheid plantaardig materiaal dient op peil te blijven door voldoende aanplant en onderhoud van bossen;
  • de benutting van natuurlijke grondstoffen dient zo optimaal mogelijk te zijn: natuurlijke grondstoffen dienen zo hoogwaardig mogelijk te worden ingezet en de omzetting van biomassa in bruikbare energie dient met een zo hoog mogelijk rendement te gebeuren.