Energiebronnen
Noodzaak voor niet
fossiele energiebronnen

Duurzame / Renewable energiebronnen
Duurzame / hernieuwbare bio-energie
Hernieuwbare energie
Bio-brandstof
Bio-afvalstromen
ENC Energy
Nieuws
Contact
Links
Vacatures
ENC Industry
ENC Industry
Hernieuwbare energie
Bio-energie is in alle gevallen te beschouwen als een vorm van hernieuwbare energie. Bio-energie is net als zonne-energie, windenergie en waterkracht afkomstig van een hernieuwbare, zeg maar onuitputtelijke bron.

Planten en bomen halen bij hun groei CO2 uit de lucht en bij de omzetting van biomassa in elektriciteit en warmte komt deze CO2 weer vrij. Door de benutting van plantaardig materiaal wordt dus geen (extra) CO2 aan de atmosfeer toegevoegd. De opwekking van bio-energie is een continu cyclisch proces van vastlegging en vrijmaking van CO2, die past in de natuurlijke kringloop. Het verschil met het natuurlijke kringloopproces is dat we de vastgelegde CO2 in bruikbare energie omzetten, terwijl dat in de natuur volgens een proces van vertering en verrotting verloopt.