Energiebronnen
Noodzaak voor niet
fossiele energiebronnen

Duurzame / Renewable energiebronnen
Duurzame / hernieuwbare bio-energie
Hernieuwbare energie
Bio-brandstof
Bio-afvalstromen
ENC Energy
Nieuws
Contact
Links
Vacatures
ENC Industry
ENC Industry
Bio-brandstof
Een bio-brandstof is brandstof die wordt gewonnen uit, of bestaat uit, plantaardig of dierlijk materiaal. Er zijn verschillende vormen van biobrandstof. Voor de ontdekking van fossiele brandstof (turf, bruinkool, steenkool, aardolie en aardgas) gebruikte men alleen maar bio-brandstof (hout, houtskool, gedroogde poep, plantaardige olie of dierlijk vet) en op veel plekken ter wereld worden deze energiedragers nog steeds gebruikt.

Bio-brandstoffen zijn duurzaam: planten groeien, gebruiken tijdens hun groei zonlicht voor het opslaan van koolstofdioxide. Planten kunnen steeds weer opnieuw geoogst worden. De hoeveelheid CO2 die vrij komt bij het verbranden van deze brandstof is gelijk aan de hoeveelheid CO2 die gewassen tijdens hun leven hebben opgenomen.

Door de inzet van plaatselijk beschikbare biomassa brandstoffen wordt ook de importafhankelijkheid van andere brandstoffen, zoals olie en gas, enigszins verminderd.
Een ander aspect is het minimaliseren van daadwerkelijke afvalstromen en het maximaliseren van het gebruik (het “uitnutten”) van grondstoffen. Reststoffen die toch al aanwezig zijn, kunnen nuttig worden toegepast.