Home
Achtergrond
 
ENC Energy
Nieuws
Contact
Links
Vacatures
ENC Industry
ENC Industry

BIO-ENERGY  =  GREEN POWER !!!

Bio-energy installaties van ENC Energy
Gekweekte (hernieuwbare) gewassen worden omgezet in bio-ethanol en bio-gas. Op basis van de meest actuele, en in de praktijk bewezen, aerobe en anaerobe vergisting technologieën, heeft

ENC Energy een proces ontwikkeld voor de gecombineerde / geïntegreerde productie van bio-ethanol (ethanol), bio-gas, elektriciteit en warmte.

De voordelen:

  • Maximale energie opbrengst uit energiegewassen
  • Laagst mogelijke kostprijs van bio-ethanol en bio-gas
  • Minimalisatie van afvalstromen
  • Optimale CO2 – balans
  • Hoogwaardige terugwinning van mineralen
  • Korte Return on Investment (R.O.I.)
  • Positieve resultaten ZONDER M.E.P. premie.
  • Gegarandeerde afzet van alle uitgangsstromen
  • Gebruik makende van laagwaardige energiegewassen
  • Schone biomassa afvalstromen als grondstof te gebruiken
Samen met onze internationale partners werken wij aan de derde generatie bio-ethanol technologie. Hierbij worden ligno cellulose (vezel-/houtachtige) afvalstromen (bv stro) en gewassen (bv olifantengras) als grondstof gebruikt voor de productie van bioethanol en biogas.