Technologie
Het WABIO concept
Het BIMA concept
Het BioGasol concept
Het BIOSCAN concept
Kengetallen Bio-energie centrale
ENC Energy
Nieuws
Contact
Links
Vacatures
ENC Industry
ENC Industry
Technologie
Voor de productie van bio-ethanol en van bio-gas maakt  ENC Energy gebruik van bewezen technologieën, systemen en equipment. Samen met onze partners combineren we de diverse specialiteiten tot geïntegreerde bio-energy installaties.

Bio-gas
De bio-reactoren voor de productie van bio-gas kennen een tweetal werkingsprincipes, de active en de passive reactor.

Active bio-reactoren zijn voorzien van roerwerken en pompen om de biomassa in beweging te houden en een goede mening te garanderen. Roerwerken en pompen verbruiken elektrische energie, moeten onderhouden worden en slijten.

Passive bio-reactoren hebben geen roerwerken en pompen.
Beweging en menging van de biomassa wordt binnen de reactor gerealiseerd door gebruik te maken van de ontstane bio-gassen. Door de afwezigheid van roerwerken en pompen zijn de passieve bio-reactoren efficiënter met energie, hebben ze een hogere bedrijfszekerheid en lagere operationele kosten.

Bio-ethanol

Voor de conversie van normale biomassa naar bio-ethanol wordt gebruik gemaakt van bestaande technologien welke zich wereldwijd hebben bewezen.

Onder normale biomassa verstaan we o.a. tarwe, maïs, bieten.

Continue ontwikkeling en verbetering
In de verdere ontwikkeling van de omzetting van biomassa naar bio-ethanol, elektriciteit en warmte wordt veel aandacht besteed aan de verhoging van het bruikbare percentage stro-achtige afval/rest materialen (ligno cellulaire materialen) binnen de biomasssa-mix. Ook bij de omzetting van bio-gas naar warmte en kracht (elektriciteit) wordt internationaal gewerkt aan hogere rendementen van de verbranding (motor of turbine) en van de elektrische opwekking (generator).