Technologie
Het WABIO concept
Het BIMA concept
Het BioGasol concept
Het BIOSCAN concept
Kengetallen Bio-energie centrale
ENC Energy
Nieuws
Contact
Links
Vacatures
ENC Industry
ENC Industry
Het BIMA® concept
Het BIMA concept is specifiek gericht op de productie van bio-gas. De technologie is in praktische systemen omgezet, welke een maximale omzetting van biomassa in biogas realiseren.

Als biomassa kunnen zowel dierlijke als plantaardige afvalstromen gebruikt worden, naast mest en geteelde biomassa.BIMA systemen worden ook als probleem oplossende systemen toegepast binnen diverse afvalstromen, zoals slachtafval.

Binnen het BIMA concept wordt, afhankelijk van de toepassing, gebruik gemaakt van passieve bio-reactoren of actieve bio-reactoren.
De BIMA technologie is al vele jaren in de praktijk bewezen, met operationele installaties binnen en buiten Europa.

Afhankelijk van de gebruikte biomassa kan een BIMA systeem soms aangevuld worden met een voorgeschakelde bio-ethanol productie unit.