Technologie
Het WABIO concept
Het BIMA concept
Het BioGasol concept
Het BIOSCAN concept
Kengetallen Bio-energie centrale
ENC Energy
Nieuws
Contact
Links
Vacatures
ENC Industry
ENC Industry
Het BioGasol Concept
De technologie van BioGasol richt zich op de effectieve omzetting van lignocellulose biomassa (hout, riet, stro, kaft, palmolie vezels, oliefantengras etc.) in bio-ethanol.

BioGasol heeft geheel nieuwe technologieën (lignocellulose – ethanol conversion) ontwikkeld, welke de komende jaren een grote invloed zullen hebben op de productie van bio-ethanol. Momenteel werken we aan de opschaling naar een pilot productie-unit. De verwachting is dat het BioGasol concept binnen 2 jaar commercieel beschikbaar komt.

Het BioGasol concept gebruikt geen andere biomassa dan de lignocellulose biomassa, zowel geteelde als rest-afvalstromen.

Praktisch zal ENC Energy het BioGasol concept combineren met bio-gas productie om zo tot een optimale bio-energie installatie te komen.